Courses

Spring 2021   ESCI 2001 – (NEW COURSE!) Earth System Science (Ikuko Wada, Xinyuan Zheng)

Fall 2020        ESCI 5302 – Isotope Geology (Emi Ito, Larry Edwards, Xinyuan Zheng)

Spring 2020   ESCI 5980 – (NEW COURSE!) Isotopes and the Earth (Xinyuan Zheng)